Begrijp je wat je zingt?

Digibord Viewer

Bijbelse Woordenschat biedt lesmateriaal voor scholen om moeilijke woorden uit de Bijbel en de psalmen uit te leggen. Dit is gedaan aan de hand van psalmen uit de berijming 1773 (en Datheen). Hierbij gaat het om verouderde woorden in de Nederlandse taal of moeilijke woorden die kinderen niet meer herkennen in de context van vandaag.

Bekende didactiek

Bekende didactiek

Bij de opzet van de voorbeeldteksten voor de leerkrachten is gebruikgemaakt van de woordenschatdidactiek van Verhallen & Verhallen. Het voorbewerken vindt plaats aan de hand van een voorbeeld uit het dagelijks leven. Door het woord daarna uit te leggen in verschillende contexten is er sprake van de fase van semantiseren. Als de leerkracht de woordposters verschillende keren in de week terug laat komen, kan er geconsolideerd worden.

Dagelijks voorbeeld bij dienstvaardig:
"Sommige kinderen helpen graag. Ze zijn gehoorzaam als iemand zegt dat ze iets moeten doen. Ook vinden ze het fijn om een klusje te doen. Als je iemand liefhebt, wil je diegene graag dienen."

GBS KOC
Een project van de GBS in samenwerking met KOC Visie.